Уважаеми колеги,

На 29 ноември в 10:00 часа бе открито заседанието на ХІХ редовно Общо събрание на СБХ, обявено за датите 29, 30 ноември и 1 декември. Общото събрание бе проведено и бяха разгледани всички точки от дневния ред. След изчерпване на дневния ред и взимане на съответни решения по всички точки заседанието бе закрито в 16:20 ч. на 29 ноември. Протоколът от Общото събрание ще бъде публикуван в сайта на СБХ.

От ръководството на СБХ