ПРОТОКОЛ

Днес, 20 октомври 2017 г. , селекционно жури в състав: Румен Чаушев, секретар на секция „Комикс”, председател; Тоня Горанова, Сотир Гелев, Сибила Коритарева, Цвятко Остоич, Петър Станимиров, Димитър Стоянов – Димо, Даниел Атанасов – Сатанасов, прегледа произведенията, предложени за участие във втората нацианална излажба СОФИЯ КОМИКС ЕКСПО 2017. Колекцията на изложбата включва комикси на следните автори: 

 1. Алекс Малеев
 2. Александра Желязкова
 3. Александър Александров
 4. Александър Въчков
 5. Анна Цочева
 6. Анани Борисов
 7. Андрей Каменов
 8. Аспарух Петров
 9. Атанаска (Ася) Йорданова
 10. Белла Волен
 11. Божидар Симеонов – Бозко
 12. Бойко Колев
 13. Борис Bobb Клисурски
 14. Борис Праматаров
 15. Борис Стоилов
 16. Борислав Митков
 17. Венцислав Великов
 18. Венцислав Диков
 19. Веселин Чакъров
 20. Виктор Мъжлеков
 21. Галина Василева
 22. Георги Джонгарски
 23. Георги Михайлов
 24. Георги Марков
 25. Георги Мурджев
 26. Георги Панчев
 27. Георги Симеонов – Calader
 28. Диана Нанева
 29. Димитър Стоянов – Димо
 30. Димитър Цветанов – Chrom
 31. Евгений Йорданов
 32. Енира
 33. Ива Груева
 34. Ивайло Иванчев
 35. Иван Беров
 36. Иван Коритарев
 37. Ивелин Трифонов
 38. Ирина Моллова
 39. Константин Костадинов
 40. Коста Атанасов
 41. Крум Крумов
 42. Лиляна Дворянова
 43. Любомир Илиев
 44. Мартин Петров
 45. Мартин Николов
 46. Мая Бочева
 47. Мая Михайлова
 48. Милена Симеонова
 49. Милва Лютова, Никифор Никифоров, Симона Касабова
 50. Миро Петров
 51. Никола Стоянов
 52. Николай Георгиев
 53. Николай Попов
 54. Николай Стоянов
 55. Огнян Бонев
 56. Пенко Гелев
 57. Петър Станимиров
 58. Ралица Янева
 59. Рафаила Райкова
 60. Румен Чаушев
 61. Сабин Бойкинов
 62. Сатанасов
 63. Светлин Велинов
 64. Светослав Петров
 65. Сибилла Бенатова
 66. Сибила Коритарева
 67. Симеон Васев
 68. Сотир Гелев
 69. Станислав Андреев
 70. Стефан Атанасов
 71. Стефан Вълканов
 72. Стефан Христов
 73. Теодора Дончева
 74. Тодор Христов
 75. Тодор Илиев
 76. Христиания Шаламанова
 77. Цветан Николов
 78. Цветомир Георгиев
 79. Юрий Георгиев
 80. Ясен Сгуровски
 81. Ясен Стоилов