Галерия (2)

Националната изложба „Велико Търново – пространство за вдъхновение /2023“ е културен форум за представяне и популяризиране на творчеството на българските художници. Изложбата е възможност за представяне на автори със съвременни творчески търсения в областта на визуалните изкуства, без ограничения в техники, формат, изразни средства. Изданието през 2023 ще бъде трето поред. (Първото издание на изложбата беше през 2017)

Експозицията ще бъде подредена в Изложбен комплекс „Рафаел Михайлов“ и в нея организаторите се надяват да бъдат представени не само различни стилове и жанрове, но и творческата идентичност на авторите. Кураторската концепция насочва участниците да припознаят старопрестолния град като свое пространство за творчески размах, за иновации и споделяне на идеи между артисти, институции и публика.

Организатори: Представителство на СБХ – Велико Търново и Община Велико Търново
Партньори: СБХ, Представителства на СБХ, галерия „Савчеви“ в град Оряхово и др.


+++

Условия за участие

 • В изложбата могат да вземат участие художници от България с произведения в областта на визуалните изкуства, приели условията на този статут.
 • Авторът попълва формуляр за участие в изложбата.
 • Всеки автор може да участва с до две творби в една или в две области на посочените визуални изкуства.
 • Представените творби трябва да са авторски, да не са участвали в други национални изложби, да са собственост на художника и да са създадени в последните три години (2020 – 2023).
 • Не се поставят ограничения в избора на техники и изразни средства, както и индивидуален и иновативен творчески подход към зададената тема. Единствените ограничения, които поставяме, са по отношение на параметрите на произведенията в раздел „Скулптура“. Авторите трябва да имат предвид, че галерията не разполага с подемни съоръжения и пренасянето се извършва на ръка, така че творбите трябва да бъдат преносими от човешка сила.
 • Произведенията да са представени във вид, готов за експониране, и да притежават етикет, указващ конкретните данни за творбата (име на автора, заглавие, техника на изпълнение, година на създаване, формат, стойност в лева), етикетът е приложен към формуляра за участие.
 • Разходите по транспортиране на творбите до посочения адрес и обратно се поемат от авторите, които отбелязват във формуляра за участие начина на получаването им обратно – лично от организаторите или чрез куриерска служба.
 • Организаторите гарантират за сигурността на получените творби от датата на приемането до датата на връщането им. Връщането на творбите, в т.ч. и на неприетите е в едноседмичен срок след закриването на изложбата.
 • Селектирането на творбите за участие в изложбата и наградите се определят от седемчленно жури, утвърдено от СБХ.
 • Национално триенале „Велико Търново – пространство за вдъхновение / 2023“ е с такса за участие в размер на 15 лева, преведени по банков път по следната сметка на Представителството на СБХ – Велико Търново:
  Банка:  ДСК
  IBAN:  BG65STSA93000004869484
  BIC:  STSABGSF
 • Авторите следва да предадат или изпратят на организаторите творбите заедно с формуляра (виж по-долу) и копие на банковата разписка за платената такса за участие.
 • Организаторите ще създадат организация за създаване на каталог, който ще получат безплатно всички участници.
 • Формуляр за участие можете да изтеглите от

тук


+++


Награди

 • Награда за живопис на Община Велико Търново – 800 лева
 • Награда за графика на Община Велико Търново – 800 лева
 • Награда за скулптура на Община Велико Търново – 800 лева
 • Награда за млад автор на СБХ – 600 лева
 • Награда на галерия „Савчеви“ – участие в пленер

 Журито си запазва правото да промени вида на наградите в зависимост от творбите и видовете изкуства, участващи в изложбата. Всички автори, чиито творби са селектирани в изложбата ще получат каталог и сертификат за участие.


+++


Срокове

 • Приемане на творбите: 25 – 27 април 2023 в ИК „Рафаел Михайлов“ – Велико Търново
 • Селектиране на творбите: 27 април 2023
 • Журиране: 29 април 2023
 • Откриване: 4 май 2023, от 18:00 часа в ИК „Рафаел Михайлов“ – Велико Търново

+++

Адрес за получаване на творбите

5000 Велико Търново
ул. „Рафаел Михайлов“ 1
ИК „Рафаел Михайлов“

Координатори
Мартин Митев (председател на Представителство на СБХ – Велико Търново)
+359 878253007
Станимир Борисов (уредник Изложбени зали)
+359 884201225
e-mail: sbhvtarnovo@abv.bg