Галерия (2)

Статут

Общи положения

Националната изложба „Пролетен салон“ за съвременно изкуство се провежда за шеста поредна година в Габрово. Нейната цел е да представи творчеството на български жени художници в различни жанрове, стилове и техники на свободна тема.


Oрганизация

Националната изложба „Пролетен салон“ се организира от Художествена галерия „Христо Цокев“ - Габрово и Съюзът на българските художници, в партньорство с Регионален етнографски музей на открито „Етър“. Цялостната дейност по подготовката и реализирането на изложбата се извършва от екипа на Художествена галерия „Христо Цокев“ със съдействието на Съюза на българските художници. Селектирането на творбите и наградите се определя от специализирано жури, утвърдено със заповед на директора на галерията и съгласувано с председателя на СБХ. Експозицията на Националната изложба „Пролетен салон“ се представя в залите на Художествена галерия „Христо Цокев“.

Откриването на изложбата е на 7 март 2024 от 13:30 ч. в Художествена галерия „Христо Цокев“.
Закриването на изложбата е на 5 април 2024.

Награди

 • Награда на ХГ „Христо Цокев“ на стойност 1000 лв.
 • Награда на ХГ „Христо Цокев“ на стойност 800 лв.
 • Награда на СБХ на стойност 800 лв.
 • Специална награда на ХГ „Христо Цокев“ и СБХ – участие в Международен пленер по живопис „Боженци 2024“.
 • Наградените автори получават и едногодишна карта за безплатно посещение на РЕМО „Етър“, партньор на събитието.
 • Наградените творби 1по т. 1, 2, 3) остават във фонда на ХГ „Христо Цокев“.

Условия и ред за участие

 • Право на участие имат жени художници от цялата страна, които приемат условията на този статут.
 • Допускат се за участие произведения – живопис, графика, скулптура и други на свободна тема в различни жанрове и стилове. Не се поставят ограничения в избора на техника, материал и размер.
 • Не се допускат до участие ученически, студентски и творби от дипломни защити.
 • Представените прозиведения трябва да са авторски, да не са участвали в други национални изложби и да са собственост на художника.
 • Всеки автор може да участва с до две творби.
 • Необходимо е произведенията да са в подходящ за експониране вид.
 • Всеки участник, попълнил регистрационния формуляр, дава съгласието си неговите творби да бъдат използвани от организаторите за рекламни цели на събитието.
 • При желание авторът може да направи дарение на Художествена галерия „Христо Цокев“, за което получава сертификат. Задължително е изборът да бъде отбелязан във формуляра за участие.
 • Творбите се изпращат на адреса на галерията:

5300 Габрово
Художествена галерия „Христо Цокев“
ул. „Св. св. Кирил и Методий“ 10
Национална изложба „Пролетен салон“
Или
Офис на ЕКОНТ – Театъра
5300 Габрово

 • Разходите по транспортирането на творбите до посочения адрес и обратно се поемат от участниците.
 • Авторите получават обратно (за тяхна сметка) на адреса, посочен от тях, или прибират лично творбите си в срок до 1 месец след закриването на изложбата.
 • Организаторите гарантират сигурността на получените творби, но не поемат отговорност за възникнали проблеми по време на транспортирането.
 • ХГ „Христо Цокев“ не носи отговорност за произведенията след изтичане на определения срок в предходната точка.

Срокове

 • 29 февруари 2024 – краен срок за получаване на творбите
 • 2 март 2024  – журиране
 • 7 март 2024 – откриване на изложбата и обявяване на наградите
 • 5 април 2023 – закриване на изложбата.

+++

Формулярът за участие може да изтеглите 

тук

+++

Повече информация за Националната изложба „Пролетен салон“ може да прочетете на сайта на Художествена галерия „Христо Цокев“ – Габрово.

тук