СБХ осигурява професионалното заснемане на всяка изложба в залите на съюза. Авторите могат да се възползват от създавания архив и да получат снимки на електронен носител при следните условия:

  • членове на СБХ – 75 лв. за заснемане на цялата изложба или 5 лв. за кадър
  • нечленове на СБХ – съответно 150 лв. за цялата изложба или 10 лв. за кадър.

Цените са без ДДС.