Българската секция на AICA (http://aicainternational.org) обявява прием на нови
членове. Краен срок за подаване на документите: 15 февруари 2019.


РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

1. За да станете член на Асоциацията, първо трябва да се присъедините към
Национална секция.

2. Всички заявления трябва да бъдат придружени от кратка биография на
английски език (Бланката се изтегля от https://aica-international.squarespace.com/
become-member/).

3. Всички кандидати трябва да представят доказателства за дейността си
през последните три години в една или повече от следните области:
а) Текстове и интервюта в ежедневниците или периодичната преса, радиото,
телевизията, електронните медии
б) Публикации в областта на историята на изкуството, естетиката или
художествената критика
в) Преподавателска дейност: изкуствознание, история на изкуството,
естетика, арт мениджмънт или изкуство в средното или висшето образование
г) Кураторска работа и анализ за образователни или научни цели, включително
изготвяне на научни или критични текстове за музеи или галерии, чиято главна
цел не е по същество търговска.

Забележка: Публикациите на български език се записват без транслитерация и
превод.


Сесиите за изпращане в AICA International на одобрени от Националната секция
документи са през март и октомври.
Краен срок за подаване на документите: 15 февруари 2019 г.
Документите изпращайте до президента на секцията проф. Благовеста
Иванова (bg_fineart@abv.bg) и до касиера – д-р Мария Василева (maria_vassileva@
yahoo.com)