Молби и материали за самостоятелни, колективни, ретроспективни и концептуални изложби в изложбените зали на СБХ през 2013 г. ще се приемат до края на месец октомври.
Материалите се предават при Марта Игнатова – тел. 02 846 71 13.