ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „ПАМЕТНИКЪТ „1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ”
по повод внесено предложение за решение в Столичен Общински Съвет – СО – 9300 - 413 от 10.12.2014г. за неговото демонтиране
Ние, художници, архитекти, инженери и общински съветници, между които и авторът на паметника – проф. Валентин Старчев,  изразяваме несъгласие относно внесеното проекторешение и публично оповестяваме своята позиция за съхраняване и обновяване на паметника на съществуващото място, успоредно с благоустрояването и естетизирането на околното пространство, в което е разположен.
Ние сме за възстановяването на мемориалните плочи на загиналите войници в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, но без разрушаване на друг съществуващ паметник, свързан с историята на България, който от десетилетия се нуждае от поддържане и обновяване.
Поддържаме решението на Специализирания експертен съвет по изобразителни изкуства към Министъра на културата, че:
  1. Намира за неприемливо противопоставянето на двете събития и двата паметника - „1300 години България” и „Мемориал на загиналите войници от Първи и Шести Софийски полкове”;
       2. Потвърждава категоричното си становище, че промени по паметника „1300 години България” трябва да се извършват само с участието на автора  му -  проф. Валентин Старчев;
       3. Паметникът „1300 години България” е изграден в чест на годишнина от създаването на българската държава в духа на съхраняване на националната ни памет и история и е необходимо той да остане на мястото си и да бъде възстановен във вида, в който е издигнат или с евентуални промени по преценка на автора и по проект с негово участие, за което Столична община да се обърне официално към него;
       4.  Подкрепя идеята на Инициативен комитет за възстановяване на Мемориала на загиналите войници от Първи и Шести Софийски полкове  но предлага на СО проектирането му да се реши цялостно  на предложено от Столична община по-спокойно място, с оглед неговата по-специфична атмосфера на преклонение и сакрален характер, но не на мястото на паметника  „1300 години България”.
       5. Предлага да бъде разгледана възможност за предоставяне на статут на недвижима културна ценност от най-новото време на паметника  „1300 години България”, София , като предложението бъде внесено в НИНКН за становище и докладване в Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности /СЕСОНКЦ/.
 
Любен Генов- председател на СБХ
арх. Георги Бакалов- председател на САБ
арх. Борислав Борисов- общински съветник
Милка Христова- общински съветник
Ценко Минкин – председател на СБК
Иван Русев- скулптор
доц. Цветослав Христов- скулптор, преподавател в НХА
проф. Десислава Минчева - преподавател в НХА, член на УС на СБХ
акад. Светлин Русев
инж. Антон Малеев
проф. Валентин Старчев и други