Представянето на книгата „Познавам аутист” ще се състои на 2 април – Световен ден за повишаване информираността по въпросите на аутизма, както и Международен ден на детската книга в книжарница „Хеликон”, София - Витоша от 18.00ч.

Такава книга се появява за първи път. Нейното разпространение е социално значимо за повишаване на толерантността към хората с проблеми в развитието.

Представянето на книгата „Познавам аутист” е първата от поредица събития на кампания с доброволческото участие на деца и младежи, която предстои да бъде обявена официално.

Книгата е резултат от национален конкурс на тема: „Познавам аутист”, организиран от гражданско движение „Помощ на лица с проблеми в развитието” и едноименната фондация с цел проучване информираността на обществото за хората, живеещи с аутизма, както и степента на емпатия към тях. Бяха изпратени над 80 творби от деца, родители, роднини, специалисти, приятели – всички те са много трогателни. Най-много са произведенията на децата - ученици от 2-ри  до 11-ти клас от 34 града и 3 села. Най-въздействащи са разказите на най-малките, защото те описват собствения си опит и приятелство с деца аутисти, чувствата си, болката и обичта си към тях.

Сред гостите, които ще присъстват, за да ни подкрепят и в следващите ни инициативи, са актьорът и създател на школата  „Училище за таланти” Даниел Ангелов, актьорът и преподавател в школата Ивелин Найденов, сценаристката Таня Илчева, Ангел Коцев, фотограф на изложбата "Майки и приятели на деца - аутисти: чуйте за нашите деца", професор д-р Златко Добрев, редактор на сп. „Специална педагогика”, Мария Христова, координатор на БМЧК, гл. ас. Пенка Шапкова-Танева, - СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по начална и предучилищна педагогика, катедра "Специална педагогика",  студенти от  СУ „Св. Климент Охридски” и НБУ; представители на Ресурсен център - София, Държавен логопедичен център, Сдружението на извънболничните педиатри и други неправителствени организации.

Официални гости на събитието ще бъдат: Калин Каменов, Председател на Държавна агенция закрила на детето; Мина Владимирова, Директор на Дирекция "Социални дейности"; Любомир Дреков, кмет на район "Лозенец"; Страхил Минчев, секретар на район "Лозенец"; Малина Едрева, Председател на постоянната комисия по образование; Красимира Костадинова, главен асистент по клинична детска психология сектор „Детско здраве” в Националния център по обществено здраве и анализи.