Книгата „Спомени за списание „Художник“ (1905 - 1909) и неговите художници сътрудници“ от Павел Генадиев ще бъде представена на 9 март в Софийската градска художествена галерия. Съставител и научен редактор на книгата е проф. д-р Милена Георгиева. Спомените на издателя Павел Генадиев открехват завесата на славна за България културно-историческа епоха, наситена с важни събития и силни персонални изяви, епоха, в която страната ни се стреми към бърза европеизация.