Изложбата фокусира и тематизира жанра „Портрет“, като провокира нова виталност в това сравнително традиционно артистично пространство, за да провери и предизвика иновативното в разширените представи за границите на този жанр, за неговата адаптивност и актуалност в съвременния социокултурен контекст.

Авторите могат да представят до две произведения с максимален размер на голямата страна до 200 см за всяко едно от тях.

Селекцията ще бъде решена от жури, назначено от УС на СБХ.

Творбите се приемат на 2 и 3 юни 2020 г. (между 10:00 и 17:00 ч.) в галерията на СБХ - „Шипка“ 6, І етаж

Изложбата се открива на 16юни 2020 г.