От 1 до 7 юли включително 2019 г. в Арт център „Илинденци“ ще се проведе традиционният пленер по живопис с четирима участници.

Избраните художници ще получат по 400 лв. за покриване на разходите им.

Една от творбите, нарисувани на пленера, остава в Арт център „Илинденци“, и една – във фонда на СБХ.

До 14 юни желаещите да участват в пленера трябва да представят до 5 снимки на произведения, лична снимка, творческа биография на електронен адрес info@sbhart.com или на адрес: София 1504, Съюз на българските художници, ул. „Шипка“ 6, ет. 4, при Марта Игнатова,  тел. 02 948 37 12, 0879 149 562.