28 август – 5 септември 2024

 • Целта на провеждането на Национален пленер по живопис в град Шумен е обмяната на опит и създаването на ползотворни творчески контакти на художници от различни градове на страната, опознаване на културно-историческото и архитектурното наследство на Шумен, природните му забележителности и по-конкретно Природен парк „Шуменско плато“ , както и популяризирането на град Шумен и шуменските забележителности като притегателно място за създаване на изкуство. Обединени от тази идея авторите, участващи в пленера, могат свободно да интерпретират своите виждания и творчески търсения в художествени произведения.
 • Пленерът няма определена тематична или жанрова насоченост. На участниците се дава пълна свобода да реализират творческите си идеи.


+++

Условия за участие

 • В пленера участват 10 творци – 5 от тях са членове на Дружеството на шуменските художници, останалите 5 са художници от страната. Участвалите в предходното издание на пленера нямат право да участват в тазгодишното издание.
 • Жури, съставено от Управителния съвет на ДШХ и представител на Община Шумен, избира участниците в пленера на базата на получени материали за кандидатстване, творчески изяви и активност. Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.

+++

Кандидатстване и срокове

 • Кандидатите за участие в пленера изпращат творческа биография и снимки на до 5 свои творби във формат jpeg на имейл адрес: shumen.artists@gmail.com. Кандидатури се приемат само по електронен път. Крайният срок за получаване на материалите е 10 август 2024. Кандидатури, получени след тази дата няма да бъдат разглеждани.
 • Избраните от журито участници ще бъдат уведомени по електронна поща и в срок до 20 август 2024 трябва да потвърдят участието си в пленера. След тази дата мястото на непотвърдил автор се заема от първия в списъка с резерви.

+++

Организация и провеждане

 • Организатори на пленера са Община Шумен и Дружество на шуменските художници.
 • Пленерът се провежда на територията на Природен парк „Шуменско плато“ веднъж годишно.
 • На участниците се осигуряват нощувки в база в ПП „Шуменско плато“ и изхранване по време на пленера.
 • На всеки участник се предоставят по 2 броя основи за живопис – платна.
 • На всеки участник се изплаща хонорар в размер на 300 лв., ако участникът е присъствал през целия период на пленера.
 • На участниците в пленера се осигурява достъп до НИАР „Шуменска крепост“ и Мемориален комплекс „Създатели на българската държава“, намиращи се в ПП „Шуменско плато“.
 • Транспортните разходи до и от град Шумен са за сметка на участниците.
 • Националният пленер по живопис приключва с организирането на изложба от творбите, създадени по време на пленера. Всеки участник предоставя по 1 творба на Община Шумен, с които се попълва творческият ѝ фонд. Общината, от своя страна, ще предостави една от тези творби на ХГ „Елена Карамихайлова“ – Шумен за обогатяване на фонда ѝ.