Галерия (10)

Пленерът по живопис в Арт-център Илинденци завърши на 13 септември 2022 с изложба. Участниците  представиха новите си творби сред внушителните каменни градежи на най-големия скулптурен комплекс на открито у нас, създаден от Иван Русев около село Илинденци.


+++


Участници

Албена Коева, Илиян Ангелов, Калина Христова, Калия Калъчева, Нина Русева, Ралица Мирчева, Румен Атанасов и Слав Недев

+++

Пленерът започна с творчески тренинг, проведен от проф. Станислав Памукчиев, който избра за

водеща тема „Природно / Митологично“ с идеята концептуално и формално да обедини участниците,

да ги провокира и да ги наведе към определена насока, която всеки един от тях впоследствие да интерпретира през своята чувствителност, пластически възглед и творческа нагласа.

Природната сила и митологична история, с които е заредено това място, са отправните посоки, по които всеки от авторите изгражда своите творби. Друга линия, която води авторите в техните художествени търсения, е разглеждането на връзката с природното и митологичното като повод за използване на нови изразни средства, на език, различен от обичайните представи за живописване. Пластически изказ, инспириран от мястото и природата в него. Стимул да се подходи към живописта с алтернативни, природни материали, да се експериментира и да се намират нестандартни решения. Време и място, където и когато авторът е свободен да общува пълноценно с автентична природна среда и да извежда идеи, които могат да се окажат отправни, когато се върне в своето ателие. По думите на един от организаторите Нина Русева: „В дългогодишната си програма  Арт център Илинденци е знак за приемственост между творческите поколения. Ние всички отстояваме каузата, че със своите проекти и реализации, включително и с настоящия, се прекланяме пред природата и съкровения свят на Илинденци, който ни заобикаля“.

Заедно с произведенията от живописната изложба ще бъдат представени от своя автор Иван Русев грандиозните и като мащаб, и като въздействие скулптурни намеси „Преди 60 милиона години – реката“ и „Мраморният град на изкуствата“.


+++

Събитието е част от проекта „Арт център Илинденци – приемственост и нови измерения“, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Визуални изкуства“.