До

Проф. Георги Близнашки

Министър-председател на Република България

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

 

Уважаеми г-н Министър-председател,

Обръщаме се към Вас след като до ръководството на  Съюза на българските художници достигна  информация, че предстои да бъде внесено за решение в Министерския съвет предложение  от Министъра на културата Центърът за култура и дебат „Червената къща” да бъде предоставен  на общината. Не  ни е известно какви са мотивите за подобно предложение, но ако то е факт  ръководството на СБХ изразява категорично мнение, че подобно решение не бива да бъде взето прибързано и че този културен център трябва да остане в партимониума на Министерството на културата, каквато е била волята на дарителите.

Така наречената „Червена къща”, принадлежала на скулптора Андрей Николов /1878-1959/, находяща се на ул. Любен Каравелов №  15, е всъщност  ателието, в което той създава голяма част от шедьоврите на българската скулптура. След смъртта му  през 1959 г. тя е дарена от неговите наследници на  Министерство на културата за стопанисване и извършване на обществени и културни дейности.

Идеята ателието да бъде превърната в къща- музей на Андрей Николов не е напълно реализирана. Въпреки културната дейност, която се развива в този център, една много малка част от него  е посветена на творчеството на великия скулптор. Ето защо считаме, че тя наистина трябва да се  превърне в действащ музей на патриарха на българската скулптура Андрей Николов  и отговорността за неговото управление да остане в  Министерството на културата.

Настояваме  решението  за съдбата на „Червената  къща”  да бъде взето след отворен дебат с участието на институциите, работещи в сферата на изкуството и културата при спазване волята на дарителите.

 

        С уважение,

        Председател на СБХ:

        /Любен Генов/