Оригиналното отворено писмо на Управителния съвет на Съюза на българските художници можете на видите ТУК и ТУК.

Чрез

БТА

 

До

Г-н Михаил Миков

Председател на Народното събрание

Г-н Четин Казак

Председател на комисията по правни въпроси

Г-н Стефан Данаилов

Председател на комисията по култура и медии

Г-н Пламен Орешарски

Министър-председател  на Р България

Г-н Петър Стоянович

Министър на културата

Г-н Валери Стефанов

Председател на УС на Съюза на колекционерите

 

 

Отворено писмо на Управителния съвет на СБХ

 

 

Уважаеми госпожи и господа,

Съюзът на българските художници изразява категоричното си несъгласие с някои части на внесения от Министерски съвет проект на Наказателен кодекс, постъпил на 31. 01. 2014 г. за разглеждане в Народното събрание на Република България. Възмущението на българските художници е предизвикано от текстовете в ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА – ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕЖИМА НА КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ И АРХИВНИ ДОКУМЕНТИ, и по-точно в следните членове и алинеи: Несъобщаване за културна ценност – Чл. 394, ал. 1–7; Държане на културна ценност – Чл. 395, ал. 1–2; Отчуждаване, придобиване или износ – Чл. 396, ал. 1–2.

Според съдържанието на цитираните по-горе части от кодекса и описаните там наказания потърпевши се оказват не само всички живи български художници, чиято творческа дейност продължава повече от 50 години, а и по принцип всички собственици на произведения на изкуството – в това число и самите автори, наследниците им, колекционери, частни галерии и др. Подобни санкции са репресивни за българския творец, за арт ценителя и убийствени за пазара на българско изкуство, а от там и за развитието на нашата култура. Те са в разрез с елементарни човешки права, като свободното право на частна собственост.

За съжаление предвидените промени в Наказателния кодекс, както и Законът за културното наследство в настоящия му вид вместо да работят в полза на хората на изкуството и творчеството им, като един от основните фактори за създаване на бъдещото културно наследство на България, всъщност ги превръщат в потърпевши.

Съюзът на българските художници предлага връщането на проекта на Наказателния кодекс за съгласуване в Министерство на културата, където да бъде обсъден от експерти в областта на изкуството и културата. Категорично настояваме за своевременното приемане и на необходимите промени в Закона за културното наследство, за които вече сме внесли своите конкретни предложения.

 

С уважение,

Председател на СБХ /Любен Генов/