Галерия (2)

До г-н Боил Банов

Министър на културата

До г-н Константин Каменаров

Директор на БНТ

 

До г-н Иван Такев, омбудсман на БНТ

 

До

Съюза на журналистите

Съюза на българските филмови дейци

Съюза на музикалните и танцови дейци

Съюза на българските писатели

Съюза на артистите в България

Съюза на архитектите в България

Съюза на преводачите в България

 „Музикаутор“

 

Уважаеми господин Министър,

Уважаеми господин Каменаров,

Уважаеми госпожи и господа,

 В последните дни сме свидетели на тревожни сигнали в пресата, свързани със съдбата и бъдещето на едно уважавано от нас предаване, знаково за Българската национална телевизия. В тази връзка ръководството на Съюза на българските художници се обявява в подкрепа на екипа, концепцията и мисията на "Денят започва с култура". Предаването е уникално по рода си в телевизионния ефир на нашата страна и в дълбочина отразява явленията, процесите и тенденциите във всички сфери на изкуствата и културата. Широкият му фокус обхваща ключови събития от национално и международно значение, но наред с това популяризира прояви с по-камерен или регионален характер, експериментални форми и артистични дебюти. 

Не на последно място СБХ цени особено високо „Денят започва с култура”, тъй като това е единственото предаване, което всекидневно представя пред максимално широка аудитория организираните от нас изложби и стимулира дискусионна среда по различни въпроси, свързани с проблемите на съвременното изобразително изкуство.
За нас предаването е с висок авторитет, има своята вярна публика и е от огромно значение да запази и в бъдеще своя облик и професионално ниво.
Ръководството на Съюза на българските художници призовава и други творчески сдружения и културни институции за солидарна подкрепа с надеждата БНТ да успее с достойнство да защити един от своите най-качествени продукти „Денят започва с култура”.

 

С уважение,

Любен Генов, председател на СБХ