На 1 декември 2016 г. от 14 часа в Заседателната зала на СБХ ще се проведе отчетно-изборно събрание на секция „Живопис”.