На 30 май 2019 г. от 16 часа в заседателната зала на СБХ ще се проведи общо събрание на секция "Керамика" със следния дневен ред:

1. Фестивал на съвременната българска керамика, 2019 г.

2. Избор на секретар на секцията