Ръководството на СБХ свиква отново общо отчетно-изборно събрание на секция „Скулптура” на 2.12.2016 г. (петък) от 14 часа в Заседателната зала на СБХ, ул. „Шипка” 6. На състоялото се на 28.10.2016 г. общо отчетно-изборно събрание присъстваха едва 14 скулптори. Съгласно Устава на СБХ събранието започна един час по-късно по обявения дневен ред. При избора на секретар на секцията не бе спазено условието той да получи половината от гласовете на присъстващите + 1 (обикновено мнозинство) и изборът на секретар с 6 гласа беше обявен от събранието за легитимен в противоречие с Устава. 

Новата дата е съобразена с приемането на творбите за изложбата „Рисунка и малка пластика”, за да  се улесни присъствието на членовете.