За улеснение на българските автори, които проявяват интерес към 21-то Международно биенале на графиката - Варна 2021, е организирано приемане на работи в СБХ на 15 април (четвъртък), от 9.30 до 17.30 часа, в стаята на секция "Графика и илюстрация", София, "Шипка" 6, етаж 4.
Краен срок за получаване на творбите е 31 март
РЕГЛАМЕНТ
Двадесет и първото международното биенале на графиката – Варна 2021 се организира от Община Варна, Министерство на културата, Съюз на българските художници и се провежда под патронажа на кмета на град Варна. 
I          ЦЕЛИ
 1. Представя достижения на световното графично изкуство.
 2. Стимулира творчески изяви и контакти на художници от цял свят.
 
II        ВРЕМЕ И МЯСТО
 1. Двадесет и първото международното биенале на графиката – Варна 2021 се открива на 13 август 2021 г. в 18.00 ч. в Градска художествена галерия „Борис Георгиев” -  Варна.
 2. Краен срок за получаване на творбите е 31 март 2021 г.
 3. Адрес: Международно биенале на графиката
Градска художествена галерия “Борис Георгиев”
ул. “Любен Каравелов” 1
9002 Варна
БЪЛГАРИЯ
тел/факс:(052)60 77 37
e-mail:ipbvarna@gmail.com
 
III      УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
 1. Не се взема такса за участие.
 2. Всеки  участник може да изпрати максимум две графични творби, създадени през последните две години и изпълнени в КЛАСИЧЕСКИ техники, позволяващи тиражиране /БЕЗ ПРИНТЕР/.Размерът на графичните творби трябва да не е по-голям от 80 х 120 см и не по-малък от 20 х 20 см.
 3. Етикетите на творбите трябва да се залепят на гърба на графиките и да бъдат попълнени с ПЕЧАТНИ БУКВИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.
 4. Творбите да не се изпращат в рамки, а в тубуси или между две твърди плоскости.
 5. На тубуса трябва да пише „ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ” и „БЕЗ ТЪРГОВСКА СТОЙНОСТ”
 6. Във формуляра за участие авторът дава съгласие или несъгласие творбите му да бъдат откупени и сам определя цената в български лева или евро. Данните от формуляра се включват в каталога и други публикации във връзка с биеналето.
 7. Подписване на формуляра означава съгласие с регламента на биеналето.
 8. Творбите се журират от селекционно жури. Неприетите творби се връщат с всички останали, след закриване на биеналето.
 9. Творбите на специално поканените участници не се журират.
 10. Разходите по изпращането на творбите до България са за сметка на автора,а разходите по тяхното връщане са за сметка на организаторите.
 11. За щети нанесени по време на транспортиране на творбите организаторите не носят отговорност.
 12. При желание участниците сами застраховат творбите си. 
IV      НАГРАДИ
Международното жури на Двадесет и първото международно биенале на графиката – Варна 2021 присъжда следните награди: 
 1. Голяма награда на град Варна             2000 евро
 2. Специална награда на журито             1500 евро
 3. Три равностойни награди                по 1000 евро
 4. Награди на културни институции, организатори и спонсори.
 
Носителят на Голямата награда е поканен да направи самостоятелна изложба в рамките на следващото биенале.
Всички разходите по организация на самостоятелна изложба, както и тези по издаване на самостоятелен каталог се поемат от организаторите 
V        ОТКУПКИ
 1. Откупки се правят по цени, посочени от автора във формуляра.Изплащат се в български лева или съответно в евро.
 2. Парите от откупката се депозират на банковата сметка на биеналето и могат да се получат от автора при представяне на документ за откупка.
 3. Организаторите получават 20% комисионна от всяка откупена творба.
 4. При желание авторите биха могли да направят дарение за биеналето. Творбите постъпват в колекцията на фонда на галерията, от който се организират изложби в страната и чужбина. 
 VI      ДРУГИ
 1. Формулярът за участие трябва да се попълни четливо с печатни букви на английски език.
 2. На всеки участник се изпраща безплатен каталог.
 3. В случай, че творбите се върнат на организатора поради неточен адрес или име, след известен период от време се счита, че участниците се отказват от собствеността си върху творбата.
 4. Организаторите запазват правото си да фотографират или публикуват фотографии на творбите за нуждите на каталози, за обществени връзки или рекламиране на биеналето.