СБХ ще получава в продължение на една година нюзлетър от Международната асоциация за монументална скулптура (AIESM). Подробната информация за скулптурни симпозиуми, адреси и статут за участие ще бъде предоставяна на членовете, платили членския си внос, след поискване – по имейл или при координаторите на секциите (на електронен носител).