На 30 май 2019 г. се проведе общо събрание на секция „Керамика”. На събранието бяха обсъдени организационни въпроси, свързани с Фестивала на съвременната българска керамика 2019. Взе се решение за почетен гост на фестивала да бъде поканена Антонина Конзова. Беше избрано селекционно жури в състав: проф. Ивана Енева, Румяна Дочева, Росица Трендафилова, Йоанна Кемилева и Диана Щир.

Проведе се избор на ново ръководство на секцията. За секретар беше избрана Елена Виденова. Членове на ръководството: Силвия Чанева, Румяна Дочева и Йоанна Кемилева