I. ОРГАНИЗАТОРИ

1. Главен организатор

Съюз на българските художници, секция “Графика и илюстрация”. Адрес: ул. Шипка 6, 1504 София, БЪЛГАРИЯ

тел.:(+359 2) 846 72 48;  факс: (+ 359 2) 946 02 12;  сайт: www.sbhart.com

2. Със съдействието на:

Министерство на културата на Република България, Столична община, Държавен културен институт – МВнР.

На договорна основа участват лица и организации у нас и в чужбина, които подпомагат неговото провеждане

Осмото международно триенале на графичните изкуства ще бъде открито във всички изложбени зали на галерията на СБХ, София, ул.“Шипка· 6.

Селекцията на творбите за Осмото Триенале на графиката София ще протече на 2 етапа.

 

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Осмото Триенале на графиката София остава отворено както за традиционните графични техники, така и за всички нови тенденции в съвременното графично изкуство. Приемат се всички графични печатни техники, в т.ч. дигитални, смесени и авторски техники, както и графични инсталации без фотография и монотипия.

Максимален размер на работата (основа): по-дългата страна не може да надвишава 150 см.

(според изискването за максимални размери на пощенските пратки –

дългата страна на колета не трябва да надвишава 150 cм.).

Минимален размер на произведението (отпечатана площ): късата страна не може да бъде по-малка от 30 см.

2. Всеки автор може да представи до три творби, които са създадени след 2015 г.

3. Графичните инсталации или нестандартните за ескпониране творби трябва да бъдат придружени от детайлно описание на размерите и специфичните изисквания за експониране на творбата.

 

III. Етап I – дигитална селекция

1. Електронна регистрация ще бъде достъпна на интернет страницата на Триеналето с уеб адрес - www.sbhprint.com

2. В процес на регистрацията, всеки автор трябва да попълни коректно необходимата за организаторите информация в изградената регистрационна форма със задължителни полета. За да приключи успешно своята регистрация, всеки участник ще трябва да приложи качествено фотографирани или сканирани (за CGD - директно форматирани) файлове на творбите, с които иска да се представи, както и кратка автобиография (до 150 думи в текстов файл или директно в регистрационната форма).

3. Ще се приемат файлове във формат JPG, TIFF (с LZW – компресиране) или PDF, с максимално добро качество, тъй като ще се използват за изработването на печатния каталог.

4. В името на всеки един от файловете трябва да се въведе име на участник, заглавие и техника в следния ред:

фамилия и име, пореден номер, заглавие, техника, година на създаване, както и размери на отпечатъците в см (височина х ширина):

Пример: Ivanov_Ivan_1_Moon_lithography_90_60

Размер на файловете: (IMAGE SIZE): (По посока на най-дългата страна) – No more than 3400 pixels, no less than 2400 pixels. IMAGE MODE – RGB Color.

JPEG Options – Quality 12. –

(Още пояснения ще бъдат допълнително конкретизирани в регистрационната форма.)

5. Онлайн регистрацията ще бъде активна от 15. 03. 2019 до 24.00 ч. на 30. 06. 2019 - в интернет-страницата на Триеналето, където ще бъде последователно описано и ръководство за регистрация.

6. Резултатите от сeлекцията ще бъдат оповестени на страницата на Триеналето до 30 август 2019 г.

 

IV. Етап II – Изпращане на оригиналните графики

1. Авторите, преминали първия етап от селекцията, трябва да изпратят оригиналите на същите графични творби, одобрени от селекционното жури. Всяка промяна на размера, техниката или нова творба няма да бъде приета за участие и ще бъде дисквалифицирана.

2. Произведенията трябва да са придружени от попълнен и подписан формуляр. В долния десен ъгъл на гърба на всяка графика да има залепен съответстващ етикет.

3. Адрес за получаване:  VIII МЕЖДУНАРОДНО ТРИЕНАЛЕ НА ГРАФИЧНИТЕ ИЗКУСТВА – СОФИЯ 2019СБХ, ул. “Шипка· 6, София 1504, България

4. Краен срок за получаване на произведенията в София: краят на 31 юли 2019

За улеснение на българските автори е организирано приемане на творбите на 15 юли 2019 г. в СБХ.

5. Графиките се изпращат нерамкирани, без паспарту, в подходяща за транспортиране опаковка, която ще се използва и за връщането им, с надпис “ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ· и NO COMMERCIAL VALUE.

6. Организаторите не поемат разходите за застраховане на творбите, както и отговорността за повреди,

настъпили по време на транспортирането им.

 

V. ЖУРИ

1. Селекционно жури определя колекцията на триеналето до 31 май 2019, а международно жури присъжда наградите, непосредствено преди откриването на триеналето.

2. Решението на журито ще бъде оповестено на сайта на триеналето. Авторите няма да бъдат уведомявани писмено.

 

VI. НАГРАДИ

1. Авторитетно международно жури ще определи наградите, които се оповестяват по време на официалната церемония за откриване на триеналето.

Ще бъдат връчени следните награди:

Голяма награда – 2 500 евро

Три равностойни награди – по 1 000 евро

Награда за млад автор – 500 евро

Награди на спонсори

2. Журито си запазва правото да трансформира броя и размера на наградите в рамките на наградния фонд.

Носителят на Голямата награда получава покана за участие в състава на международното жури и за индивидуална изложба по време на следващото триенале. Наградените творби остават във фонда

на международното триенале на графичните изкуства – София.

 

VII. КАТАЛОГ

1. Организаторите издават печатен каталог.

2. Всеки участник получава безплатен екземпляр.

3. Организаторите имат право да репродуцират всяка творба за публикация в каталога, за архив или за цели,

свързани с дейности, популяризиращи триеналето.

 

VIII. ФОНД ТРИЕНАЛЕ

1. Триеналето създава фонд от произведения на български и чуждестранни графици. Произведенията от този фонд ще послужат за основаването на Музей на международното триенале на графичните изкуства – София и ще бъдат показвани на изложби в страната и в чужбина. Графичният фонд се формира от дарения на графики от триеналето при всяко негово поредно издание.Секция “Графика и илюстрация”· към СБХ е оторизирана от останалите организатори да съхранява създадения фонд от творби до откриването на Музей на международното триенале на графиката – София.

2. Всеки автор може да направи дарение за бъдещия Музей на международното триенале

на графичните изкуства  – София.

 

IX. Такса за участие

1. За Етап I не се изисква такса.

2. Одобрените за изпращане оригинали трябва да са придружени с банков превод, гарантиращ разходите по тяхното връщане и изпращането на каталозите (за България – 40 лв; за всички останали държави – 40 евро). Таксите по банковите трансфери са за сметка на наредителя и се получават чрез банков превод на следните координати с текст:

VIII Триенале на графичните изкуства – София 2019

IBAN: BG47UNCR76301078576926 BGN  BIC: UNCRBGSF

3. При продажба на произведение организаторите удържат 25% от посочената цена.

4. Таксата за участие трябва да бъде платена не по-късно от 31 юли 2019 г.

5. Методи на плащане:

a) банков превод на посочената сметка

c) кредитна карта: Visa, MasterCard, American Express

6. Няма да се приемат пари, изпратени в писмо или колет. Чекове не се приемат.

 

X. Връщане на творбите

1. Всички творби (освен наградените и дарените) се връщат от организаторите не по-късно от 30 юни 2020 г.;

2. При смяна на адреса автора трябва да уведоми за това писмено организаторите. В случай на връщане на пратката

поради некоректен адрес повторното изпращане е за сметка на автора.

3. Творбите, които не отговарят на размерите и изискванията на Български пощи могат да бъдат прибрани персонално от авторите или изпратени по куриер за сметка на автора.

4. Неприбраните и непотърсени до 3 месеца след 30 юни 2020 г. творби стават част от Фонда на Триеналето.