Днес 17.09.2013 г. жури в състав:

Председател: Любен Генов- СБХ София,и членове: Богомил Живков – Перник, Дончо Захариев – Перник, Христо Шапкарев – Благоевград, Аргир Манасиев – Благоевград, Асен Евтимов – Кюстендил, Владимир Шунев - Кюстендил

след гласуване определи следните награди:

  • Голямата награда на СБХ - Валентин Топалов
  • Две награди за живопис - Димитър Петров и Пламен Бонев
  • Награда за графика - Атанас Дафинов
  • Награда за приложно изкуство - Ангел Ангелов