Зоналната изложба „Струма“ беше открита на 18 октомври в ХГ "Любен Гайдаров" в Перник. Представени бяха 200 творби на 98 художници от градовете по поречието на реката. За първи път изложбата е била организирана през 1968 г. в Кюстендил. Журито определи следните награди:

  • Голямата награда на СБХ – Данаил Атанасов, Перник
  • Категория „Живопис“ – Димитър Петров, Кюстендил
  • Категория „Скулптура“ – Богомил Живков, Перник
  • Категория „Графика“ – Станислав Божанков, Кюстендил
  • Категория „Приложно изкуство“ – Иван Кънчев, Кюстендил