Галерия (2)

Жури с председател Десислава Денева (живопис) и членове: Иван Чолаков (скулптура), Румена Калчева (изкуствовед, представител на СБХ), Милен Василев (председател на СБХ Враца) и Генка Филипова (ст. експерт КСТ - община Враца) прегледа творбите, представени за участие в Регионалната художествена изложба "Земята на Ботев", Враца 2015, посветена на 139-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета и определи следните награди:

  • за живопис – творбата „Небе“ на Бисера Вълева (Лом)
  • за скулптура – Красимир Кръстев за цялостно представяне и Цено Ценов (Враца)
  • за графика – Росен Спасов за творбата „Следи на времето II“
  • за приложно изкуство – Пламен Петков за текстилното пано „Пейзаж“
  • и две поощрителни награди - „Борба“ на Александър Василев – Василевса и Теодоси Антонов – „Пирински орли“