На 29 ноември жури в състав: председател - Володя Кенарев, председател на Дружеството на художниците в Русе, и членове - Елена Великова – директор ХГ – Русе, Мая Кубратова,Теодор Лихо – СБХ, Ива Чавдарова – Община Русе, отдел „Култура”; определи следните награди:

Голяма награда - Александър Тодоров, „Без път 3” - 1000 лв.

Награда на СБХ - Василка Монева, „Прозорец” - 300 лв.

Награда за фотография – Димитрина Андреева, „Сиви нощи” – 400 лв.

Награда за живопис – Даниела Максимова, „Божествен приятел” - 400 лв.

Награда за графика – Веселин Дамянов, „Авеню” - 400 лв.

Награда за скулптура – Георги Пасев, „Гларусът е пойна птичка” – 400 лв.

Награда за рисунка – Пламен Монев, „Рисунка” ІІ - 400 лв.