На 29 септември комисия в състав: Димитър Грозданов – председател и членове: Мирена Златева и Пенка Минчева разгледа и определи следните награди:

  • Награда на СБХ – Мартин Георгиев, „Лампа”
  • Награда на Община Монтана – Младен Врабчарски с плаката „Януари” 
  • Награда за млад автор от сдружение „Приятели на Радичков” – Виеолета Апостолова, „Адам и Ева”
  • Награда за скулптура – Найден Кирилов, „Пластика”
  • Награда за живопис – Антон Антонов, „Риба”
  • Награда за приложно изкуство – Димитър Гоцак, „Бик”
  • Награда за графика – Бранко Николов, „Останалото липсва”