Галерия (8)

На 7 юни 2022 беше открита годишната изложба на секция „Текстил“ / 2022. Зала 1А на „Шипка“ 6 събра творбите на над 70 художници от различни секции на СБХ. Михаела Пъдева, дългогодишният секретар на секция „Текстил“, обяви имената на наградените автори: Маргарита Допчева за творбата „Пренареждане“ и Антония Табакова за „Привидно неподвижни, пътуваме със страшна скорост“. Изложбата ще продължи до 28 юни 2022.


+++


Повече за изложбата и участниците ще разберете в публикацията ни

тук