Голяма награда - КАМЕН СТАРЧЕВ, БЪЛГАРИЯ

Четири равностойни награди на спонсори:

  • ВАСИЛ КОЛЕВ, БЪЛГАРИЯ
  • ВЛАДИМИР МИЛАНОВИЧ, СЪРБИЯ
  • ДИМО КОЛИБАРОВ, БЪЛГАРИЯ
  • КРАСИМИР ДОБРЕВ, БЪЛГАРИЯ

Награда на Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий” - МАРТА ЛЕХ, ПОЛША

Награда на Съюза на колекционерите в България - СУСУМУ ЕНДО, ЯПОНИЯ

Награда на Съюза на българските художници  за млад автор - МАРТА ЛЕХ, ПОЛША