Днес , 31 март  2017 г. комисия, назначена със заповед № 70/31.03.2017 на Председателя на СБХ в състав: Ивайло Цветков, Диляна Николова , Николай Георгиев – Кайо /председател/, определи следните награди в рамките на 42 НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА НА БЪЛГАРСКАТА КАРИКАТУРА:

  • Голямата награда на СБХ (пластика „Перо”) /ИВАЙЛО НИНОВ
  • Награда  на  секция „Карикатура” (пластика „Мишена”) / ИВАН ВЕСЕЛИНОВ
  • Награда на Столична община на името на Доню Донев / ТРАЙКО ПОПОВ
  • Награда на Георги Чалъков за еротична карикатура (сатирична пластика „Чалъчето”) / МИЛКО ДИКОВ
  • Награда на Дома на хумора и сатирата – Габрово / МАРГАРИТА ЯНЧЕВА
  • Награда на омбудсмана на Р България / СВЕТЛИН СТЕФАНОВ
  • Награда „Хриле и копита” / Категория „Природа, лов и риболов” / НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ -  КАЙО
  • Награда на Българския червен кръст /ВАЛЕРИ АЛЕКСАНДРОВ – ВАЛЕКС
  • Награда на в. „Стършел” / МАРГАРИТА ЯНЧЕВА
  • Награда на Държавния сатиричен театър „Алеко Константинов” / ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ