Статут 

Национална художествена изложба „Земята на Ботев“ 2023 за съвременна живопис, графика, скулптура и приложни изкуства се организира в гр. Враца. В нея могат да вземат участие всички художници от България с живописни, графични, скулптурни и приложни творби, посветени на Ботевия подвиг, както и творби, посветени на съвременното развитие на България.


+++


Организация

 • Организатори на Националната изложба „Земята на Ботев 2023“ са: Община Враца, Регионален исторически музей – Враца, СБХ и Представителството на СБХ във Враца.
 • Оперативната работа се извършва от уредниците в ХГ „Иван Фунев“ към Регионален исторически музей – Враца.
 • Цялостната дейност по подготовката и реализацията на изложбата се финансира с утвърден бюджет от „Ботеви дни“ 2023.
 • Журирането на творбите за участие в Националната художествена изложба „Земята на Ботев“ 2023 и наградите се определят от жури, предложено от СБХ – София и утвърдено със заповед от кмета на Община Враца.
 • Експозицията на Национална изложба „Земята на Ботев“ 2023 ще се подреди в голямата зала на ХГ „Иван Фунев“ към Регионален исторически музей в гр. Враца.
 • Откриване на изложбата – 27 май 2023, от 11:00 часа в голямата зала на ХГ „Иван Фунев“ към РИМ - Враца.
 • Закриване на изложбата – 30 юни 2023.


+++


Награди

Ще бъдат определени награди във всички категории – скулптура, живопис, графика, приложно изкуство и награда за млад автор, както следва:

 • Награда от Община Враца на името на Андрей Николов за скулптура – 1300 лв.
 • Награда от Община Враца на името на Цено Тодоров за живопис – 900 лв.
 • Награда от Община Враца на името на Пенчо Георгиев за графика – 600 лв.
 • Награда от Община Враца на името на Борис Коцев за приложно изкуство – 600 лв.
 • Награда за млад автор – 450 лв.
 • Две награди за живопис от частен колекционер, всяка до 5 хиляди лева, в зависимост от цената на картината, посочена от автора.

Наградите са със силата на откупка. Наградените автори получават и почетен диплом. Журито си запазва правото на евентуална преценка да не присъди награди.

+++


Условия и ред за участие

 • Право на участие имат художници от цялата страна, които приемат условията на статута.
 • Творбите се получават на адрес:
  3000 Враца
  пл. „Христо Ботев“ №2
  Регионален исторически музей
  За ХГ „Иван Фунев“
 • Авторите сами поемат разходите по транспортиране на творбите до посочения адрес и обратно, като отбележат във формуляра начина на получаването им – лично или по куриерска служба.
 • Формуляр/декларация можете да изтеглите от 

тук

 • Приемат се живописни, графични, скулптурни и приложни произведения. Техниката и материалът са свободни.
 • Творбите да са в подходящ вид за експониране – с окачки за картините, графиките и евентуалните приложни творби и с устойчиво експониране за скулптурите и евентуалните приложни творби (творби, непригодени за експониране, няма да се допускат до журиране). Графичните творби да бъдат задължително рамкирани.
 • Всеки автор да посочи продажна цена на своето произведение.
 • Представените творби да са авторски и собственост на художника.
 • Всеки автор може да участва и в четирите категории – живопис, графика, скулптура и приложно изкуство, с не повече от 3 творби в категория.
 • Всеки автор трябва да изпрати с творбите си попълнен формуляр за участие, написан четливо с печатни букви и собственоръчно подписан, а също така и етикети за евентуално връщане на произведенията му.
 • Организаторите се задължават да върнат творбите в срок до 2 месеца след закриване на изложбата.
 • Ако авторът желае, може да направи дарение на ХГ „Иван Фунев” – Враца, като за това получава сертификат от галерията.
 • Всеки участник, подписвайки регистрационния формуляр, дава съгласието си неговите творби да бъдат използвани от организаторите за промоционални цели на Националната изложба „Земята на Ботев“ 2023.


+++


Срокове

 • От 15 до 21 май 2023 – дати за получаване на творбите
 • 22 май 2023 – журиране
 • 27 май 2023 – откриване на изложбата и обявяване на наградите
 • 30 юни 2023 – закриване на изложбата


+++

 За контакти

ХГ „Иван Фунев“ към РИМ – Враца
пл. „Христо Ботев“ №2
3000 Враца

е-mail: vratsamuseum@mail.bg
0888 927 161 – Милен Василев, гл. уредник в ХГ „Иван Фунев“
0882 081 313 – Христо Божков, уредник в ХГ „Иван Фунев“