Изложбата се посвещава на празника на град Сливен Димитровден – 26 октомври и представя съвременна живопис, графика, скулптура и неконвенциални форми.

Провежда се ежегодно под патронажа на кмета на община Сливен. В нея могат да участват български художници от страната и чужбина с произведения в областта на изкуството в категориите: живопис, графика, скулптура, неконвенционални форми и критически текст, приели условията на изложбата и преминали селекцията.  Статутът на Национална изложба за изобразително изкуство – Сливен 2023 е одобрен от партньорите и разписан от кмета на Община Сливен.

+++

Организатори на изложбата:

 • Община Сливен
 • Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен
 • СБХ Представителство Сливен
 • Дружество на художниците – Сливен
 • Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“– Сливен
 • Съюз на българските художници

+++

Награди

 • Голяма награда на Национална изложба за изобразително изкуство – Сливен 2023
 • Награда „Сирак Скитник“: 1500 лв. /Награденият автор получава и първа награда в категорията, в която е участвал/
 • Награди за живопис:
  Първа награда: 1300 лв.
  Втора награда: 1000 лв.
  Трета награда: 700 лв.
 • Награди за графика:
  Първа награда: 1300 лв.
  Втора награда: 1000 лв.
  Трета награда: 700 лв.
 • Награди за скулптура:
  Първа награда: 1400 лв.
  Втора награда: 1200 лв.
  Трета награда: 1000 лв.
 • Награда за неконвенционални форми /без поведенчески практики/: 1200 лв.
 • Награда за млад автор (до 35 години): 1100 лв.
 • Награда за сливенски художник: 1100 лв.
 • Награда за оперативна критика: 600 лв.
  *Забележка: Критическият анализ трябва да е свързан с конкретната Национална Изложба, като наградата ще бъде връчена на закриването на изложбата. В тази категория голямата награда „Сирак Скитник“ не се присъжда.
 • Награда на Съюз на българските художници: 1300 лв.
 • Награди на спонсорите: Равностойни на първа награда в категория

+++

Срокове

 • Изпращане на творбите за селекция от 18-и септември до 8-и октомври 2023
 • Журиране на 10-и октомври 2023
 • Аранжиране на експозицията от подбраните творби от екипа на организаторите на 16-и и 23-ти октомври 2023
 • Откриване на изложбата и връчване на наградите – 26-и октомври /четвъртък/ 2023 от 18 часа
 • Изпращане на критическите текстове от 6-и до 11-и ноември 2023
 • Журиране на критическите текстове на 20-и ноември 2023
 • Закриване на изложбата и награждаване в раздел оперативна критика на 14-ти декември 2022

+++

Условия

 • Творбите се изпращат или предават лично на адрес:
  Художествена галерия „Димитър Добрович“
  Сливен 8800, бул. „Цар Симеон“ 2
 • Разходите по транспортиране на творбите до посочения адрес и обратно се поемат от авторите, като те трябва да отбележат във формуляра за участие начина на получаването им обратно – лично от Художествена галерия „Димитър Добрович” или чрез куриерска служба.
 • Задължителни са:
   - Формуляр за биографични данни /в приложенията към статута/.
   - Декларация - опис по матрица, зададена от организаторите.
   - Документите могат да бъдат попълнени дигитално и принтирани или написани четливо с печатни букви и подписани от автора или упълномощено лице /типовите документи са в приложенията към статута/. В декларацията трябва да бъдат написани актуалните адрес и телефон на автора, както и начина на връщане на произведенията.
 • Етикети, задължително поставени на творбите, за подаване и връщане на произведенията /по матрица в приложенията към статута/.
 • Банкова разписка за платена такса за участие на банкова сметка:
  Дружество на художниците – Сливен TEXIM BANK IBAN: BG03TEXI95451005835200 BIC: TEXIBGSF
 • Такса за участие: 30 лв. и се заплаща по банков път на сметка посочена от Дружество на художниците – Сливен.

+++

Повече информация и пълния комплект документи може да изтеглите от

тук

Смислови групи: