През юли в изложбената зала на първия етаж в галерията на „Шипка” 6 ще се проведе Националната изложба „Скулптура”. Творбите за изложбата ще се приемат на 12 юли 2013 г., петък, от 11 до 17 часа.
В изложбата могат да участват и автори, които не са членове на СБХ.
Всеки автор може да представи до три произведения, с максимален размер на голямата страна 200 см.