През мeсец юли 2014 година в галерията на СБХ, ул. „Шипка” 6, на І-ия етаж ще се състои Национална изложба „Скулптура”.

В изложбата могат да участват и автори, които не са членове на СБХ. Всеки автор може да представи до 3 бр. творби. Предвидени са награди за творчески постижения в изложбата.

Приемане  - 11 юли 2014 г. /петък/ от 11 до 18 часа

Жури – 14 юли 2014 г.

Откриване – 15 юли 2014 г., 18 часа