Националната скулптурна изложба се организира от секция „Скулптура“ на СБХ.


+++

Условия

 • Тема: 2 - 0 - 2 – 3 
 • В изложбата могат да участват:
  - автори, членове на секция „Скулптура“ на СБХ 
  - автори, не-членове на СБХ, до 35 години
 • всеки автор има право да участва с до 3 творби, създадени след ноември 2021
 • желателно е скулптурите на един автор да не надхвърлят 10 кв.м
 • творбите за участие в изложбата се селектират от жури
 • жури ще определи различни награди на изложбата 


+++
 

Дати

 • 31 август 2023 – събиране на творбите
 • 1 и 2 септември – подреждане и журиране
 • 4 септември 2023 – прибиране на неприетите творби
 • 5 септември 2023 – откриване