Условия за участие: В изложбата могат да участват художници от всички специалности, както членове на СБХ, така и художници, които не членуват в Съюза.

Рисунка: Творбите трябва да бъдат изпълнени в материали като молив, креда, въглен, туш, гваш и др. Не се допускат за участие творби, които имат живописен характер, както и дигитални отпечатъци. Няма ограничение в размера на творбите. Рисунките трябва да бъдат рамкирани или в подходящ вид за експониране. Всеки автор може да представи до 5 броя рисунки с размер до 100 см на голямата страна или до 3 броя с по-голям размер.

Малка пластика: Размер на творбите – до 60 см на голямата страна. Всеки автор може да представи до 3 броя творби.

Дата и място на приемане: 2 декември 2016 г., Галерия „Шипка” 6, етаж 2