СТАТУТ

I.Общи положения

Националната изложба „Пролетен салон на жените художнички” за съвременно изкуство се провежда за втора поредна година в Габрово. В нея могат да вземат участие художнички от цялата страна в жанровете живопис, графика, скулптура и неконвенционални форми на свободна тема.

II Oрганизация

1. Организатори на Национална изложба на „Пролетен салон на жените художнички“ са ХГ „Христо Цокев” – Габрово и СБХ.

2. Цялостната дейност по подготовката и реализирането на изложбата се извършва от екипа на ХГ „Христо Цокев” със съдействието на СБХ.

3. Селектирането на творбите и наградите се определя от специализирано жури, утвърдено от директора на галерията.

4. Експозицията на Национална изложба „Пролетен салон на жените художнички“ се представя в залите на ХГ „Христо Цокев”.

5.Откриване на изложбата – 06.03.2020 г. Художествена галерия „Христо Цокев”.

6.Закриване на изложбата – 29.04.2020 г.

III Награди

1. Награда на ХГ „Христо Цокев” - откупка на стойност 700 лв.

2. Награда на ХГ „Христо Цокев” за млад автор до 35 години на стойност 500 лв.

Наградените творби остават във фонда на галерията.

IV Условия и ред за участие

1. Право на участие имат жени художнички от цялата страна, които приемат условията на този статут.

2. Приемат се произведения в жанровете живопис, графика, скулптура и неконвенционални форми. Темата, техниката и материалът са свободни.

3. Представените творби трябва да са авторски, собственост на художника и да не са участвали в други национални изложби.

4. Всеки автор може да участва с не повече от две творби.

5. Максимални размери на творбите:

за живопис – до 150/150 см без рамката

за графика - до 100/100 см без рамката

за скулптура – до 250 см височина без постамента, площ до 1 кв.м

за неконвенционални форми - размерите да са съобразени с ограниченията, наложени на останалите категории, възможностите на организаторите и експозиционното пространство.

6. Вички творби, които имат специфичен начин на експониране, да бъдат придружени със сехма, чертеж или снимков материал.

7. Творбите се изпращат на адреса на галерията:

5300 Габрово

Художествена галерия „Христо Цокев”

ул. „Св. св. Кирил и Методий” 10

Национална изложба „Пролетен салон на жените художнички“

8. Авторите сами поемат разходите по транспортирането на творбите до посочения адрес и обратно.

9. Произведенията да са в подходящ за експониране вид, придружени с формуляр за участие.

10. Всеки участник, попълнил регистрационния формуляр, дава съгласието си неговите творби да бъдат използвани от организаторите за рекламни цели.

11. Организаторите гарантират сигурността на получените творби, но не поемат отговорност за възникнали проблеми по вина на куриерските служби.

12. Авторите получават обратно (за своя сметка) на адреса, посочен от тях, или прибират лично творбите си в срок до 1 месец след закриване на изложбата.

13. ХГ „Христо Цокев” не носи отговорност за произведенията след изтичане на определения срок в предходната точка.

14. Всеки автор може да направи дарение на ХГ „Христо Цокев”, като получава сертификат за дарение.

V. Срокове

25 февруари 2020 – краен срок за получаване на творбите

29 февруари 2020 – журиране

6 март 2020 – откриване на изложбата и обявяване на наградите

29 април 2020 – закриване на изложбата