„Морето! Най-голямото събитие!“ Христо Фотев

Под егидата на Община Бургас и патронажа на кмета на града г-н Димитър Николов

I. Общи положения

Националната изложба „Приятели на морето“ за съвременна живопис, графика и скулптура е най-старата извънстолична национална изява – от 1968 се организира на всеки две години в Бургас. Изложбата беше прекъсната през 1984 и възстановена 2004. През август 2022 се провежда десето подновено издание. В него могат да вземат участие всички художници от България с живописни, графични и скулптурни творби, посветени на морето, които приемат условията на този статут. 

II. Организация

1.
Организатори на Национална изложба биенале „Приятели на морето“ – Бургас 2022 са Община Бургас, Бургаската художествена галерия „Петко Задгорски“ и Дружеството на художниците – Бургас.


2.
Националната изложба биенале „Приятели на морето“ – Бургас 2022 се провежда под патронажа на кмета на Община Бургас, г-н Димитър Николов.


3.
Оперативната работа се извършва от БХГ „Петко Задгорски“ със съдействието на Дружеството на художниците – Бургас.


4.
Цялостната дейност по подготовката и реализацията на изложбата се финансира с утвърден бюджет и допълнителни средства от такса участие, спонсори, рекламодатели и други.


5.
Журирането на творбите за участие в Националната изложба биенале „Приятели на морето“ и наградите се определят от седемчленно жури, съставено от авторитетни български художници и представител на Община Бургас, утвърдено със заповед на кмета на Община Бургас.


7.
Експозицията на Националната изложба биенале „Приятели на морето“ се подрежда в залите на БХГ „Петко Задгорски“ и Дружество на художниците – Бургас.


8.
Откриване на изложбата – 15 август 2022, понеделник, от 18:00 часа в залите на БХГ „Петко Задгорски“.


9.
Закриване на изложбата – 30 септември 2022.


III. Награди

 • Награда на Община Бургас за живопис – 2500 лв.
 • Награда на Община Бургас за графика – 1200 лв.
 • Награда на Община Бургас за скулптура – 2500 лв.
 • Награда на БХГ „Петко Задгорски“ за живопис – 2000 лв.
 • Награда на СБХ за млад художник – 1000 лв.
 • Награда на името на Тодор Атанасов – 1000 лв.

Наградите са със силата на откупка. Наградените автори получават и почетен диплом. Наградените от Община Бургас и БХГ „Петко Задгорски“ творби остават във фонда на БХГ „Петко Задгорски“.    

            

IV. Условия и ред за участие

1.
Право на участие имат художници от цялата страна, които приемат условията на статута.


2.
Творбите се получават на адрес:

8000 Бургас
БХГ „Петко Задгорски“
ул. „Митрополит Симеон“ 24
тел.: 056 84 21 69


3.
Авторите сами поемат разходите по транспортиране на творбите до посочения адрес и обратно, като отбележат във формуляра начина на получаването им – лично или по куриерска служба.

Журирането ще бъде на 18 юли 2022 в БХГ „Петко Задгорски“.


4.
Приемат се живописни, графични и скулптурни произведения. Техниката и материалът са свободни. Максималните размери на творбите не трябва да надвишават:

 • Живопис – до 120/120 см без рамката
 • Графика – до 100/100 см без рамката
 • Скулптура – до 120 см височина без постамента, площ до 1 кв.м

Творбите да са в подходящ вид за експониране.
Графичните творби да бъдат рамкирани.


5.
Всеки автор да посочи продажна цена на своето произведение, комисионата при продажба е 30%.


6.
Представените творби да са авторски и собственост на художника.


7.
Всеки автор може да участва и в трите категории – живопис, графика, скулптура, като за всяка категория се заплаща отделно. Авторът може да участва с не повече от 2 творби в категория.


8.
Всеки автор трябва да изпрати с творбите си попълнен формуляр за участие, написан четливо с печатни букви, етикети, поставени на гърба на всяка от творбите, в горната дясна страна; придружени от банкова разписка за платена такса участие.


9.
Таксата за участие е 30 лв. и се заплаща на място или по банков път на следната банкова сметка:

IBAN: BG65 UNCR 7000 1521 7542 03
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Такса участие – Национална изложба

*При отхвърляне на творбите от журито таксата не се възстановява.


10.
Организаторите гарантират сигурността на получените творби, но не поемат отговорност за проблеми, възникнали по вина на пощенските и куриерски служби.


11.
Организаторите се задължават да върнат творбите в срок до 1 месец след закриване на изложбата.


12.
Ако авторът желае, може да направи дарение на БХГ „Петко Задгорски“, като получава сертификат от галерията.


13.
Всеки участник получава 1 каталог и има право да закупи до 2 броя на 50% от продажната цена.


14.
Всеки участник, подписвайки регистрационния формуляр, дава съгласието си неговите творби да бъдат използвани от организаторите за промоционални цели на Национална изложба биенале „Приятели на морето“ 2022.


V. Срокове

 • Получаване на творбите – от 12 юли (вторник)  до 16 юли (събота) 2022, до 13:00 часа
 • Журиране – 18 юли 2022
 • Откриване на изложбата и обявяване на наградите – 15 август 2022
 • Закриване на изложбата – 30 септември 2022

+++

Формуляр за участие можете да свалите тук

+++ 

За контакти

 • БХГ „Петко Задгорски“
  ул. „Митрополит Симеон“ 24
  8000 Бургас
  тел.: 056/842 169
  е-mail: burggallery@abv.bg

 • Дружество на художниците – Бургас
  ул. „Александровска“ 22
  8000 Бургас
  тел.: 056/840 548
  е-mail: burgaskihudojnici@yahoo.com