I. Общи положения

Националната изложба „Приятели на морето“ за съвременна живопис, графика и скулптура е най-старата извънстолична национална изява – от 1968 се организира на всеки две години в Бургас. Изложбата беше прекъсната през 1984 и възстановена 2004. През август 2024 се провежда единадесето подновено издание. В него могат да вземат участие всички художници от България с живописни, графични и скулптурни творби, посветени на морето, които приемат условията на този статут.


+++

II. Организация

1. Организатори на Национална изложба биенале „Приятели на морето“ – Бургас 2024 са:
Община Бургас, Дружеството на художниците – Бургас и Бургаската художествена галерия „Петко Задгорски“ .
2. Националната изложба биенале „Приятели на морето“ – Бургас 2024 се провежда под патронажа на кмета на Община Бургас, г-н Димитър Николов.
3. Оперативната работа се извършва от Дружеството на художниците Бургас –със съдействието на БХГ „Петко Задгорски“.
4. Цялостната дейност по подготовката и реализацията на изложбата се финансира с утвърден бюджет и допълнителни средства от такса участие, спонсори, рекламодатели и други.
5. Журирането на творбите за участие в Националната изложба биенале „Приятели на морето“ и наградите се определят от седемчленно жури, съставено от авторитетни български художници и представител на Община Бургас, утвърдено със заповед на кмета на Община Бургас.
7. Експозицията на Националната изложба биенале „Приятели на морето“ се подрежда в залите на БХГ „Петко Задгорски“ и Дружество на художниците – Бургас.
8. Откриване на изложбата – 15 август 2024, четвъртък, от 18:00 часа в залите на БХГ „Петко Задгорски“.
9. Закриване на изложбата – 28 септември 2024.


+++

III. Награди

 • Награда на Община Бургас за живопис – 2500 лв.
 • Награда на Община Бургас за графика – 1200 лв.
 • Награда на Община Бургас за скулптура – 2500 лв.
 • Награда на БХГ „Петко Задгорски“ за живопис – 2000 лв.
 • Награда на СБХ за млад художник – 1000 лв.
 • Награда на името на Тодор Атанасов – 1000 лв.
 • Наградите са със силата на откупка. Наградените автори получават и почетен диплом. Наградените от Община Бургас и БХГ „Петко Задгорски“ творби остават във фонда на галерията.


+++

IV. Условия е ред за участие

1. Право на участие имат художници от цялата страна, които приемат условията на статута.
2. Творбите се получават на адрес:

За живопис и графика
ул. Александровска 22
в Дружество Бургаски Художници
телефон: 056 840548 ; 0889308138
burgaskihudojnici@yahoo.com

За скулптура
Колегите да изпращат или носят своите произведения на адрес ул. Митрополит Симеон 24 , БХГ "Петко Задгорски"
телефон: 056 84 21 69
burggallery@abv.bg


3. Авторите сами поемат разходите по транспортиране на творбите до посочения адрес и обратно, като отбележат във формуляра начина на получаването им – лично или по куриерска служба.
4. Приемат се живописни, графични и скулптурни произведения. Техниката и материалът са свободни. Максималните размери на творбите не трябва да надвишават:
- за живопис – до 120/120 см без рамката
- за графика – до 100/100 см без рамката
- за скулптура – до 120 см височина без постамента, площ до 1 кв.м
Живописните творби да са сухи в подходящ вид за експониране.
Графичните творби да бъдат рамкирани.

Творбите на колегите, които не спазват тези условия – няма да бъдат журирани!
5. Всеки автор да посочи продажна цена на своето произведение, комисионата при продажба е 30%.
6. Представените творби да са авторски и собственост на художника и да не са участвали в други национални изложби.
7. Всеки автор може да участва и в трите категории – живопис, графика, скулптура, като за всяка категория се заплаща отделно. Авторът може да участва максимум с 2 творби в категория.
8. Всеки автор трябва да изпрати с творбите си попълнен формуляр за участие, написан четливо с печатни букви, етикети, поставени на гърба на всяка от творбите, в горната дясна страна; придружени от банкова разписка за платена такса участие. Формулярът може да изтеглите от тук


9. Таксата за участие е 30 лв. и се заплаща на място или по банков път на следната банкова сметка:
IBAN: BG65 UNCR 7000 1521 7542 03
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Такса участие – Национална изложба

При отхвърляне на творбите от журито таксата не се възстановява!


10. Организаторите гарантират сигурността на получените творби, но не поемат отговорност за проблеми, възникнали по вина на куриерските служби.
11. Организаторите се задължават да върнат творбите в срок до 1 месец след закриване на изложбата.
12. Ако авторът желае, може да направи дарение на БХГ „Петко Задгорски“, като получава сертификат от галерията.
13. Всеки участник получава 1 каталог и има право да закупи до 2 броя на 50% от продажната цена.
14. Всеки участник, подписвайки регистрационния формуляр, дава съгласието си неговите творби да бъдат използвани от организаторите за промоционални цели на Национална изложба биенале „Приятели на морето“ 2024


+++

V. Срокове

 • получаване на творбите – 30 и 31 юли; 1 и 2 август 2024 от 9.00 до 18.00 ч.
 • журиране – 3.08.2024.
 • откриване на изложбата и обявяване на наградите – 15.08.2024 /четвъртък/
 • закриване на изложбата – 28 септември 2024.


+++

За контакти:

Дружество на художниците – Бургас
ул. „Александровска“ 22
8000 Бургас
тел.: 056/840 548 ; 0889308138
Е-mail: burgaskihudojnici@yahoo.com

БХГ „Петко Задгорски“
ул. „Митрополит Симеон“ 24
8000 Бургас
тел.: 056/842 169
Е-mail: burggallery@abv.bg