Статут на Национална Изложба „Приятели на морето“ 2020 


I. Общи положения

Националната изложба „Приятели на морето“ за съвременна живопис, графика и скулптура е най-старата извънстолична национална изява (от 1968) и се организира на всеки две години в Бургас. Изложбата беше прекъсната през 1984 и възстановена 2004. През септември 2020 се провежда осмо подновено  издание. В същото могат да вземат участие всички художници от България, с живописни, графични и скулптурни творби, посветени на морето, които приемат условията на този статут.


II. Организация

1.
Организатори на Национална изложба биенале „Приятели на морето“ – Бургас 2020 са Община Бургас, Бургаска художествена галерия „ПеткоЗадгорски“ и Дружество на художниците – Бургас.

2.
Национална изложба биенале „Приятели на морето“ – Бургас 2020 се провежда под патронажа на кмета на Община Бургас.

3.
Оперативната работа се извършва от БХГ „Петко Задгорски“ – Бургас със съдействието на Дружество на художниците - Бургас.

4.
Цялостната дейност по подготовката и реализацията на изложбата се финансира с утвърден бюджет и допълнителни средства от спонсори, рекламодатели и други източници.

5.
Журирането на творбите за участие в Национална изложба биенале „Приятели на морето“ и наградите се определят от седемчленно жури, съставено от авторитетни български художници и изкуствоведи и представител на Община Бургас, утвърдено със заповед на кмета на Община Бургас.

7.
Експозицията на Национална изложба биенале „Приятели на морето“ се подрежда в залите на БХГ „Петко Задгорски“ и Дружество на художниците – Бургас.

8.
Откриване на изложбата – 3 септември 2020, четвъртък, от 18:00 часа  пред галерията „Петко Задгорски“ поради обявената епидемична обстановка в страната.

9.
Закриване на изложбата – 9 октомври 2020, петък

+++


III. НАГРАДИ

 • Награда на Община Бургас за живопис — 2500 лв. + пластика
 • Награда на Община Бургас за графика – 1200 лв. + пластика
 • Награда на Община Бургас за скулптура – 2500 лв. + пластика
 • Награда на БХГ „Петко Задгорски“ за живопис – 2000 лв.
 • Награда на СБХ за млад художник – 1000 лв.
 • Награда на името на Тодор Атанасов.
 • Наградите са със силата на откупка.
 • Наградените автори получават и почетен диплом .
 • Наградените творби от Община Бургас и БХГ „Петко Задгорски“ остават във фонда на БХГ „Петко Задгорски“ – Бургас.


+++


IV. Условия е ред за участие

1.
Право на участие имат художници от цялата страна, които приемат условията на статута.

2.
Творбите се получават на адрес:

8000 Бургас
БХГ „Петко Задгорски“
ул. „Митрополит Симеон“ 24
телефон: 056/842 169

3.
Авторите сами поемат разходите по транспортиране на творбите до посочения адрес и обратно, като отбележат във формуляра начина на получаването им - лично или по куриерска служба.

Журирането ще бъде на 22.08.2020 в БХГ „Петко Задгорски“ – Бургас.


4.
Приемат се живописни, графични и скулптурни произведения. Техниката и материалът са свободни. Максималните размери на творбите не трябва да надвишават:

 • за живопис до 120/120 см без рамката
 • за графика до 100/100 см без рамката
 • за скулптура до 120 см височина без постамента, площ до 1 кв.м

Творбите да са в подходящ вид за експониране. Графичните творби да бъдат рамкирани.

5.
Всеки автор да посочи продажна цена на своето произведение, комисионата при продажба е 30%.

6.
Представените творби да са авторски и собственост на художника.

7.
Всеки автор може да участва и в трите категории – живопис, графика, скулптура, като за всяка се заплаща отделно. Авторът може да участва с не повече от 2 творби в категория.

8.
Всеки автор трябва да изпрати с творбите си попълнен формуляр за участие, написан четливо с печатни букви, етикети за връщане на произведенията, придружени от банкова разписка за платена такса за участие.

9.
Таксата за участие е 30 лв. и се заплаща на място или по банков път на следната банкова сметка:

IBAN: BG65 UNCR 7000 1521 7542 03
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Такса участие – Национална изложба
При отхвърляне на творбите от журито таксата не се възстановява.

10.
Организаторите гарантират сигурността на получените творби, но не поемат отговорност за проблеми, възникнали по вина на пощенските и куриерски служби.

11.
Организаторите се задължават да върнат творбите в срок до 2 месеца след закриване на изложбата.

12.
Ако авторът желае, може да направи дарение на БХГ „Петко Задгорски“ - Бургас, като получава сертификат от галерията.

13.
Всеки участник получава 1 каталог и има право да закупи до 3 броя на 50% от продажната цена.

14.
Всеки участник, подписвайки регистрационния формуляр, дава съгласието си неговите творби да бъдат използвани от организаторите за промоционални цели на Национална изложба – биенале „Приятели на морето“.

+++

V. Срокове

от 17 до 21 август 2020 – дати за получаване на творбите

22 август 2020 – журиране
3 септември 2020 – откриване на изложбата и обявяване на наградите.
9 октомври 2020 – закриване на изложбата.

+++

За контакти

БХГ „Петко Задгорски“
ул. „Митрополит Симеон“ 24
8000 Бургас
тел. 056/842 169
е-mail: burggallery@abv.bg

Дружество на художниците – Бургас
ул. „Александровска“ 22
8000 Бургас
тел. 056/840 548
е-mail за регистрация: burgaskihudojnici@yahoo.com