Статут

Национална изложба „Графичен форум“ се организира за седма поредна година в гр. Стара Загора. Целите на изложбата са да популяризира графичното изкуство и да подпомогне българското съвременно изкуство. В изложбата могат да участват всички автори от България и чужбина, които работят в областта на графиката.

Организатори на изложбата и изпълнители на техническата част по нея са Представителството на СБХ – Стара Загора и Община Стара Загора. Изложбата се експонира в изложбена зала „Любор Байер“.

Журирането на творбите ще се извърши

на 28 октомври 2023

от 3 членно жури, съставено от тримата миналогодишни победители в конкурса.


+++

Награди

Община Стара Загора осигурява три равностойни награди по 650 лв. Наградените автори се ангажират да дарят по една графична творба на стойността на наградата, която остава собственост на Община Стара Загора. Наградите се изплащат чрез граждански договор по банков път, което задължава участниците да са титуляри на банковите сметки, които предоставят!


+++

Условия и ред за участие

 • Право на участие имат художници, които приемат условията на статута.
 • Графиките се изпращат на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Лубор Байер“ 2 ; изложбена зала „Лубор Байер“; Работно време  10.00 – 18.00, почивни дни: неделя и понеделник.
 • Авторите сами поемат разходите по транспортиране на творбите до посочения адрес и обратно, като отбележат начина на получаването им – лично или по куриерска служба.
 • Приемат се до 3 бр. графични творби на автор, във всички графични техники, без ограничение в размера на творбите. Рамкирането на творбите не е задължително и е по усмотрение на автора. Ако творбите не са рамкирани и са в различен размер от 50/70см или 100/70 см, авторът се задължава да ги изпрати във вид подходящ за експониране.
 • На гърба на всяка творба (долу вляво) трябва да има прикрепен лист със следната информация: 

Име и въразст на автора, име на творбата, техника, година на датиране на творбата, цена на творбата и адрес за връщане. Представените творби трябва да са авторски, като при покупка няма комисионна. Ако творбите са изпратени без горепосочената информация, не се приемат!

 • Организаторите гарантират сигурността на получените творби, но не поемат отговорност за проблеми, възникнали по вина на пощенските и куриерските служби.
 • Организаторите се задължават да върнат творбите в срок до 1 месец след закриване на изложбата.
 • Ако авторът желае, може да направи дарение на изложбена зала “Лубор Байер“  като получава сертификат за това.


+++

Срокове и дати

 • Последен срок за приемане на графиките – 27.10.2023
 • Откриване на изложбата – 01.11.2023 от 18.00 часа
 • Закриване на изложбата – 29.11.2023
 • Връщане на творбите - около месец след закриването


+++

Контакти

Представителство на СБХ гр. Стара Загора
ул. „Лубор Байер“ 2

Лице за контакти:
Милен Алагенски, e-mail: milen.alagenski@abv.bg

Фейсбук страница на изложбата:
Национална изложба „Графичен форум“

Смислови групи: