Галерия (2)

Статут

на Национална изложба „Акварел“ 2022 на името на Ненко Токмакчиев и патронажа на Кмета на града г-н Димитър Николов


I. Общи положения

Национална изложба „Акварел“ ще се проведе през март 2022 в БХГ „Петко Задгорски“, Бургас. В изложбата могат да участват всички художници от страната, които творят в тази живописна техника и приемат условията на този статут. Изложбата няма тема, което позволява на авторите да интерпретират различни сюжети и теми с помощта на акварелната техника в чистия ѝ вид (без колаж, смесена техника и дигитални медии).
Членовете на журито са поканени да участват в изложбата, без да се включват в състезателната част. 


II. Организация

1. Организатори на Национална изложба „Акварел“ – Бургас 2022 са:
Община Бургас, БХГ „Петко Задгорски“ с подкрепата на семейството на художника Ненко Токмакчиев.

2. Оперативната работа се извършва от БХГ „Петко Задгорски“.
Цялостната дейност по подготовката и реализацията на изложбата се финансира с утвърден бюджет от Община Бургас и БХГ „Петко Задгорски“.
Журирането на творбите за участие в Национална изложба „Акварел“ – Бургас 2022, номинациите и наградата се определят от тричленно жури и представител на Община Бургас.

3. Експозицията се подрежда в залите на БХГ „Петко Задгорски“.

4. Ще бъде издаден каталог с по една творба на всеки автор, участник в изложбата.


III. Награди 

  • Награда на Община Бургас на името на Ненко Токмакчиев – 1200 лв.
  • Награда на БХГ „Петко Задгорски“ – 1000 лв.
  • Награда за млад автор от Съюза на българските художници – творба от фонда на СБХ на стойност 600 лв. 

Наградата е със силата на откупка.
Наградените и номинираните автори получават почетен диплом.
Наградените творби остават във фонда на галерията.
Всички одобрени автори от журито, които участват в изложбата, ще получат по два броя каталози.


IV. Условия и ред за участие

1. Право на участие имат всички художници от България, които приемат условията на статута.


2. Творбите се получават на адрес:
8000 Бургас
БХГ „Петко Задгорски“
ул. „Митрополит Симеон“ 24
тел. 056 842 169 

3. Такса за участие: 20 лв.
Сумата се заплаща по банков път или на място в БХГ.

Банкова сметка

BG43 SOMB 9130 3148 8098 00
Общинска банка АД
BIC: SOMBBGSF
Основание: такса участие РИАННТ 

4. Авторите поемат разходите по транспортиране на творбите до посочения адрес и обратно, като отбележат във формуляра начина на получаването им – лично или по куриерска служба.
Журирането ще бъде на 12 март 2022 в БХГ „Петко Задгорски“ – Бургас.

5. Приемат се живописни творби само в чиста техника акварел.

6. Размери на творбите:

  • максимален: 100 х 100 см без рамката
  • минимален: 30 х 30 см без рамката. 

7. Всеки автор може да участва с не повече от две творби.

Поради ограничена експозиционна площ в изложбата ще бъде експонирана по една творба на автор с изключение на номинираните и наградените автори.

Творбите да бъдат рамкирани и в подходящ вид за експониране. Да бъдат под обикновено стъкло, а не антирефлексно (би могло да се поставят и под плексиглас). На двете вертикални страни на рамката да се поставят ушички за окачване, на не повече от 10 – 12 см от горната хоризонтална рамка.

8. Всеки автор да посочи продажна цена на своето произведение, комисионата при продажба е 10% от посочената цена. 

9. Представените творби да са авторски и собственост на художника (не по-стари от две години, да не са били награждавани и взели участие в други национални изложби). 

10. Всеки автор трябва да изпрати с творбите си попълнен формуляр за участие, написан четливо с печатни букви, и етикети на гърба на всяка творба по образец. 

11. Организаторите гарантират сигурността на получените творби, но не поемат отговорност за проблеми, възникнали по вина на пощенските и куриерски служби. 

12. Организаторите се задължават да върнат творбите в срок до 1 месец след закриване на изложбата. 

13. Ако авторът желае, може да направи дарение на БХГ „Петко Задгорски“, като получава сертификат от галерията. 

14. Всеки участник, подписвайки регистрационния формуляр, дава съгласието си неговите творби да бъдат използвани от организаторите за рекламни цели на Национална изложба „Акварел“ 2022. 

 Формуляр за участие можете да изтеглите тук

V. Срокове

Събиране на творбите
8, 9, 10 и 11 март 2022

Журиране
12 март 2022

Откриване
23 март, сряда, 2022, от 18:00, при спазване на всички епидемични изисквания.

При възникване на извънредни ситуации организаторите си запазват правото да променят датите, като всички желаещи да участват ще бъдат информирани с публикации в социалните мрежи. 

 

За контакти

БХГ „Петко Задгорски“
ул. „Митрополит Симеон“ 24
8000 Бургас
тел. 056/84 21 69
е-mail: burggallery@abv.bg

 

Смислови групи: