Национална художествена изложба „Земята на Ботев“ 2024 за съвременна живопис, графика, скулптура и приложни изкуства се организира в гр. Враца. В нея могат да вземат участие всички художници от България с живописни, графични, скулптурни и приложни творби, посветени на Ботевия подвиг, както и творби, посветени на съвременното развитие на България.


+++

Организация

1. Организатори на Националната изложба „Земята на Ботев“ 2024 са Община Враца, Регионален исторически музей – Враца, СБХ и Представителството на СБХ във Враца.
2. Оперативната работа се извършва от уредниците в ХГ „Иван Фунев“ към Регионален исторически музей – Враца.
3. Цялостната дейност по подготовката и реализацията на изложбата се финансира с утвърден бюджет от „Ботеви дни“ 2024.
4. Журирането на творбите за участие в Националната художествена изложба „Земята на Ботев“ 2024 и наградите се определят от жури предложено от СБХ – София и утвърдено със заповед от кмета на Община Враца.
5. Експозицията на Национална изложба „Земята на Ботев“ 2024 ще се подреди в голямата зала на ХГ „Иван Фунев“ към Регионален исторически музей в гр. Враца.
6. Откриване на изложбата – 27 май 2024, от 11:00 часа в голямата зала на ХГ „Иван Фунев“ към РИМ - Враца.
7. Закриване на изложбата – 30 юни 2024.


+++

Награди

  • Награда от Община Враца на името на Андрей Николов за скулптура – 2000 лв.
  • Награда от Община Враца на името на Цено Тодоров за живопис – 1400 лв.
  • Награда от Община Враца на името на Пенчо Георгиев за графика – 700 лв.
  • Награда от Община Враца на името на Борис Коцев за приложно изкуство – 700 лв.
  • Награда за млад автор – 500 лв.
  • Откупки от местен колекционер на изобразителното изкуство на стойност 5000 лв.

Наградите са със силата на откупка. Наградените автори получават и почетен диплом. Журито си запазва правото на евентуална преценка, да не присъди награди.


+++

Условия за участие

1. Право на участие имат художници от цялата страна, които приемат условията на статута.
2. Творбите се получават на адрес:

3000 Враца
пл. „Христо Ботев“ 2
Регионален исторически музей
За ХГ „Иван Фунев“

3. Авторите сами поемат разходите по транспортиране на творбите до посочения адрес и обратно, като отбележат във формуляра начина на получаването им – лично или по куриерска служба.

Формуляра можете да изтеглите от официалната страница на Община Враца

тук

4. Приемат се живописни, графични, скулптурни и приложни произведения. Техниката и материалът са свободни.
Творбите да са в подходящ вид за експониране – с окачки за картините, графиките и за приложните творби, и с устойчиво експониране за скулптурите и за приложните творби (творби непригодени за експониране, няма да се допускат до журиране).
Графичните творби да бъдат задължително рамкирани.
5. Всеки автор да посочи продажна цена на своето произведение.
6. Представените творби да са авторски и собственост на художника.
7. Всеки автор може да участва и в четирите категории – живопис, графика, скулптура и приложно изкуство, с не повече от 3 творби в категория.
8. Всеки автор трябва да изпрати с творбите си попълнен формуляр за участие, написан четливо с печатни букви и собственоръчно подписан, а също така и етикети за евентуално връщане на произведенията му.
9. Организаторите се задължават да върнат творбите в срок до 2 месеца след закриване на изложбата.
10. Ако авторът желае, може да направи дарение на ХГ „Иван Фунев“, като за това получава сертификат от галерията.
11. Всеки участник, подписвайки регистрационния формуляр, дава съгласието си неговите творби да бъдат използвани от организаторите за промоционални цели на Националната изложба „Земята на Ботев“ 2024.


+++


Срокове

  • от 13 до 17 май 2024 – получаване на творбите
  • 20 май 2024 – журиране
  • 27 май 2024 – откриване на изложбата и обявяване на наградите
  • 30 юни 2024 – закриване на изложбата

+++

Контакти

ХГ „Иван Фунев“ към РИМ – Враца
пл. „Христо Ботев“ 2
3000 Враца
е-mail: vratsamuseum@mail.bg 
088 892 7161 – Милен Василев, гл. уредник в ХГ „Иван Фунев“
089 688 3051 – Христо Божков, уредник в ХГ „Иван Фунев“