ОБЯВА

Регламент

1.В Пленера могат да участват художници от страната (и чужбина)*, които приемат условията на този статут.

2.В Пленера участват до 10 художници, (от тях най-малко двама от чужбина)* и четирима от представителството на СБХ – Плевен.

3.Кандидатстването за участие се извършва по електронен път на kultura@pleven.bg или на хартиен носител, входиран в Центъра за административно обслужване на гражданите - 5800 Плевен, пл. „Възраждане” №4 .

4.Кандидатите представят:

 • формуляр за участие (по образец)
 • творческа биография
 • до 5 броя снимки на авторски картини.

5.Жури от петима експерти, назначено със заповед на кмета на Община Плевен, извършва селекцията на кандидатите. В състава на журито влизат: трима художници от представителството на СБХ – Плевен, един представител на СБХ и един представител на Община Плевен. Решението на журито е окончателно и не подлежи на обсъждане.

6.Не се допуска участие в две последователни издания на пленера.

7.Пленерът завършва с обща изложба на участниците в зала на ХГ „Илия Бешков“.

Задължения на Община Плевен

 1. Да сключи договор с участниците.
 2. Да осигури 2 броя грундирани платна с подрамка с размери посочени от художника и 8 туби/цвята маслени или акрилни бои по избор.
 3. Да заплати хонорар в размер на 800 лв. за първата картина.
 4. Да поеме следните разходи на участниците:
 • пътни разходи до Плевен и обратно
 • пътни разходи за чужденците в размер до 500 лв.
 • хотел, закуска и вечеря за времето на престоя в Плевен.


Задължения на участниците

 1. Да нарисуват картините в срок
 2. Да носят инструменти за рисуване – четки, шпакли и др.
 3. Да дарят втората картина за фонда на ХГ „Илия Бешков“
 4. Да присъстват на откриването на изложбата след закриване но пленера.

Време и място на провеждане

 • От 3 8.09.2021 – рисуване на картините
 • На 9.09.2021 – откриване на изложба в ХГ „Илия Бешков“

Срок за подаване на документите и журиране

 • за документи – от 15 април до 30 май 2021
 • журиране – до 15 юни  2021
 • обявяване на участниците – до 25 юни 2021

 

*Във връзка с епидемичната обстановка през 2021 г. художници от чужбина няма да участват.