Министерството на културата и националното наследство на Полша и Националният културен център обявяват международен конкурс за най-добър плакат, озаглавен „Бяло-червено-бял“. Две години след фалшифицираните избори в Беларус полското Министерство на външните работи, партньор на проекта, иска да изрази своята солидарност с белaруския народ в неговия стремеж към изграждане на независима и демократична държава. Конкурсните работи следва да бъдат изпратени  по електронната поща на адрес и в срок, посочени на сайта на Националния културен център

тук 


+++

Срок и адрес

Крайният срок за подаване е 28 юли 2022 в 23:59 часа

Моля, запознайте се с правилника и заявленията, преди да изпратите работите си. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 9 август 2022.

Смислови групи: