Международният изложбен проект „Колегиум“ се провежда всяка година в град Орша, Витебска област, Беларус, и обединява произведения на съвременната живопис, графика, арт произведения на професионални художници от различни страни.
Организаторите отправят се покана за участие изложбата на професионални художници от България, като е възможно и задочно участие.
Заявката за участие трябва да бъде изпратена не по-късно от 26 февруари, а фотографии на творбите – не по-късно от 3 март 2021 г. на e-mail:
Фотографиите на творбите трябва да бъдат във формат jpg или png, не по-малко от 720 х 1280 пиксела.
 
Въпроси за участието в изложбата – към Раиса Анатолиевна Кондратюк, завеждащ Оршанската градска художествена галерия
 Тел. +375 216 56 37 50, +375 44 767 40 68