На 14 септември 2022, сряда, в Софийската градска художествена галерия се открива изложбата „Жените художници. Нови хоризонти между двете световни войни“. Тя представя творби на 65 художнички, реализирани в 20-те и 30-те години на ХХ в. – над 200 произведения, изящни и декоративно-приложни. Имената на някои от тези жени са добре известни, но други са малко познати и тепърва ще предизвикват интерес. 

„В продължение на три години изследователският екип, работещ по проекта, се обръща към редица музейни институции, библиотеки, архиви, наследници и частни лица, за да събере различните проявления на женското творчество и изгубеното през времето знание за множество личности. В началото на 20-те години на миналия век внушителна група жени художници,

преодолявайки консерватизма и традиционните обществени нагласи

за ролята и мястото на жената, започват да се изявяват активно в областта на изкуството. Осъзната, целенасочена и в същото време отдадена на таланта си, жената творец от междувоенните години, погледната от дистанцията на времето, успява да извоюва своето място на художествената сцена“, четем в информацията от галерията.

+++

Много от имената на жените художници са свързани с организирания художествен живот в България още от самото му начало. Творческата им съдба е вплетена и в историята на Съюза на българските художници.

Можете да проследите развитието на организациите на художниците в България тук