Заявления и материали за самостоятелни, колективни, ретроспективни и концептуални изложби в залите на СБХ се приемат от 1 до 31 октомври 2017 г. при Марта Игнатова – ул. "Шипка" 6, ет.4, тел.: 02 846 71 13.